Summer 2014: Friends, Pool and Waves

Opening: June 28, 2014 16:00-19:00
Exhibition Dates: June 28 – August 16, 2014


Exhibiting Artists: Chen Yujun, Fang Lu, Gade, Gong Jian, Huang Rui, Ji Lei, Liao Guohe, Ma Kelu, Ma Yanhong, MAP Office, Qiu Anxiong, Song Kun, Tang Song, Xie Zhengli, Xue Feng, Yang Xinguang, Zeng Hong, Zhang Peili, Zhang Wei

Summer 2014: Friends, Pool and Waves


Opening: June 28, 2014 16:00-19:00
Exhibition Dates: June 28 – August 16, 2014
Exhibiting Artists: Chen Yujun, Fang Lu, Gade, Gong Jian, Huang Rui, Ji Lei, Liao Guohe, Ma Kelu, Ma Yanhong, MAP Office, Qiu Anxiong, Song Kun, Tang Song, Xie Zhengli, Xue Feng, Yang Xinguang, Zeng Hong, Zhang Peili, Zhang Wei

 


Please contact us with inquiries:
Tel: +86-10-6432-2620
Email: info@www.boersligallery.com
Web: www.boersligallery.com