Frieze New York 2015

Artists: Zhang Wei, Huang Rui, Ma Kelu, Li Shan,

Kang Wanhua, Zhang Peili, Xue Feng, Chen Yujun,

Liao Guohe, Yang Xinguang

Schedule: 

Private View: 05.13  11:00-21:00

Public Open Days: 05.14  11:00-19:00

Address:

Randall's Island Park, Manhattan, United States