Frieze New York 2016

Frieze New York 2016
May 5-5, 2016

Stand C20

Feng Guodong , Guo Haiqiang , Huang Rui , Kang Wanhua , Li Shan , Liao Guohe , Ma Kelu , Ou Jin , Tang Pinggang , Wan Yang , Xue Feng , Zhang Wei , Zheng Ziyan , Zhou Maiyou